Bel ons op 059 70 70 92 of via 0495 92 19 92.

Zieke Kat

Het is de bedoeling in deze rubriek dieper in te gaan op de meest voorkomende ziekten bij de kat. Om het overzichtelijk te houden, gebeurt de opdeling van de ziekten volgens de stelsels in het lichaam. Eventuele suggesties of vragen over ziekten door u gesteld, zullen ook bij het desbetreffend stelsel besproken worden. Algemene weetjes vindt u terug in de 'SOS FAQ' rubriek (algemeen gestelde vragen en hier wordt van SOS gesproken om het gezondheidsaspect te benadrukken). Neem dus ook een kijkje in de 'SOS FAQ' rubriek mocht u nog verdere vragen hebben. De besproken stelsels komen voor bij elke diersoort maar de voorkomende ziekten zijn meestal diersoort- en zelfs rasgebonden.

De bedoeling is u, als geïnteresseerde dierenliefhebber, iets dieper te informeren over de ziekte waarmee uw huisdier al dan niet te kampen heeft. De tijd dat wij als dierenarts enkel nog pilletjes meegeven zonder een woordje uitleg is definitief voorbij. Het is geenszins mijn bedoeling consultaties online te houden; wel is het de bedoeling u grondiger te informeren. Het eerste artikel in elk stelsel zal de normale bouw van dat stelsel bespreken.

Onderstaand vindt u ook de meest voorkomende symptomen per stelsel. Er dient opgemerkt dat soms meerdere stelsels in een ziekteproces betrokken zijn en dat de symptomen kunnen variëren van subtiel tot erg voor eenzelfde ziekte. En dus afwezig zijn van sommige symptomen betekent niet noodzakelijk het afwezig zijn van de ziekte. Shocksymptomen kunnen bij elk stelsel hun oorzaak nemen. Geneeskunde is dus geen zwart-wit wetenschap. Een goede communicatie met de dierenarts is hierbij belangrijk.

In onderstaande tabel vindt u de meest voorkomende symptomen per stelsel:

 • Ademhalingsstelsel - symptomen: niezen, snot, moeilijk slikken, hoest, moeilijk ademen
 • Bewegingsstelsel - symptomen: manken, stijheid, nekpijn, weinig bewegen
 • Geslachtsstelsel - symptomen: tumoren (gezwellen) na prikpil, ontstekingen na prikpil, sommige gedragsproblemen
 • Hart & Bloedvaten - symptomen: moeilijk ademen, trilling borstkas, hoesten
 • Hormonaal - symptomen: stelsel veel drinken, veel plassen, eetlustveranderingen, gewichtsveranderingen
 • Huid - symptomen: jeuk, kaalheid, roodheid, uitslag
 • Oog - symptomen: tranen, etter, roodheid, oog dichtknijpen
 • Oor - symptomen: krabben, kopschudden, ruikende oren
 • Spijsverteringsstelsel & Lever - symptomen: braken, diarree, buikpijn, persen, geelzucht, epilepsie, eetlustveranderingen, gewichtsveranderingen
 • Urinewegen en Nieren - symptomen: persen, kleine beetjes plassen, bloed in urine, veel drinken/veel plassen, eetlustveranderingen, gewichtsveranderingen
 • Zenuwstelsel - symptomen: idem bewegingsstelsel alsook abnormale gedragingen, epilepsie, blindheid, evenwichtsstoornissen en verlammingen

Bij elk van deze symptomen contacteert u best de dierenarts (059/70.70.92 of 0495/92.19.92)